HOME | Sochy | Obrazy a grafiky | Dekorativní plastika | Umělecká galanterie, šperk | Bytová galanterie |
Byla nalezena 1 položka List č. :       1  
   

Oddělení
číslo díla / Catalogue number
cena díla s rámem / price with framing
druh díla, žánr / genre
jméno autora / name of the Artist
jméno díla / Artwork title
působiště autora, narození / Artist´s biography
technika / medium
materiál / material
rozměr / dimensions
datum vzniku díla / date of completion
popis díla / description of the work
adjustace / adjustment
znalecký posudek / Critics´ reviews
rezervováno do / this Artwork is reserved until
prodáno / already sold
Obrazy a grafiky
0680504EX
6. 600 Kč / 215 EU
nástěnná asambláž
Černá Eva
Magická kuchyně
Plzeň
kolorovaná asambláž
dřevo * průmyslové plastové prefabrikáty ve zlomcích
30 / 23
1970
sestava vařeček a plastových elementů
rámováno

Není rezervováno
Není prodáno (stále v nabídce)

Byla nalezena 1 položka List č. :       1  
   
 
Černá Eva

 

 

 
Zpět Celková nabídka