HOME | Sochy | Obrazy a grafiky | Dekorativní plastika | Umělecká galanterie, šperk | Bytová galanterie |
Byly nalezeny 2 položky List č. :       1  2     Další
   

Oddělení
číslo díla / Catalogue number
cena díla s rámem / price with framing
druh díla, žánr / genre
jméno autora / name of the Artist
jméno díla / Artwork title
působiště autora, narození / Artist´s biography
technika / medium
materiál / material
rozměr / dimensions
datum vzniku díla / date of completion
popis díla / description of the work
adjustace / adjustment
znalecký posudek / Critics´ reviews
rezervováno do / this Artwork is reserved until
prodáno / already sold
Obrazy a grafiky
2270405GR
1.950 Kč / 65 EU
grafika jezdeckého žánru
Ridinger Johann
bez /cvičení vídeňské školy/
Vídeń 18.stol.
ocelorytina kolorovaná akvarelem
papír
36/28 cm
pol. 18. stol.
rudý jezdec na bělouši ve výskoku doprava
textilní rám a adjustace provizorní

Není rezervováno
Není prodáno (stále v nabídce)

Byly nalezeny 2 položky List č. :       1  
2     Další
   
 
Ridinger Johann

 

 

 
Zpět Celková nabídka